IT-tjänster

Underhåll och drift av datorer


En regelbunden tillsyn av datorutrustning och mjukvara är en förutsättning för oavbruten och problemfri drift av en it-miljö. Detta innebär att att snabbt kunna lokalisera hårdvaru- och mjukvarufel, samt korrekt uppdatera och konfigurera mjukvara. Driftstörningar påverkar ett företags effektivitet negativt och kan hejda anställda från att utföra sina arbetsuppgifter.


Specialisterna på Data Assistent är effektiva, ansvarstagande, engagerade och professionella. De kommer att återställa driften i en it-miljö genom att hantera uppkomna problem så snabbt som möjligt och uppfylla samtliga överenskomna krav.


Detta gör Data Assistent till den optimala lösningen ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.Data Assistent erbjuder följande IT-tjänster för företagskunder:Underhåll av datorer

Underhåll av datorutrustning innebär att man diagnostiserar, förebygger fel, ersätter felaktiga komponenter och håller datorns komponenter damm-  och smutsfria. Underhåll innebär också att efter kundens behov kontinuerligt installera, konfigurera och uppdatera programvara, operativsystem (Windows, Linux MacOS) och antivirusskydd.


Data Assistent utför följande typer av tekniskt arbete:

 • Installation av operativsystem (Windows, Linux, MacOS),
 • Uppdatering av operativsystem
 • Installation, avinstallation och uppdatering av programvara
 • Installation och uppdatering av antivirus,
 • Optimering av hårdvara och mjukvara
 • Återställning av data vid krasch
 • Rengöring från damm och smuts,
 • Borttagning av skadlig programvara från operativsystem
 • Optimering och konfiguration av operativsystem
 • Säkerhetskopiering av data
 • Fjärrsupport och fjärråtkomst
 • Konsultationer om programvara och hårdvara


Service av servrar

Servrar kräver professionellt underhåll. Det finns ett antal viktiga funktioner som måste beaktas när du installerar och uppdaterar operativsystemet eller programvaran, felsöker och monitorerar hårdvara, mjukvara och dess konfiguration. I synnerhet finns det behov av fullständig eller inkrementell säkerhetskopiering och utplacering av nätverkstjänster (ActiveDirectory, Terminal Server, DNS, DHCP, NAT, VPN).


Data Assistent utför följande typer av service av servrar:

 • Installation av operativsystem (Windows, Linux, MacOS)
 • Uppdatering av operativsystem
 • Installation, avinstallation och uppdatering av programvara
 • Installation och uppdatering av Anti-Virus
 • Optimering av servrar
 • Återställning av servrar efter en krasch
 • Rengöring av servrar från damm och smuts
 • Övervakning av operativsystem
 • Övervakning av hårdvara
 • Distribution och underhåll av ActiveDirectory, Terminal Server, DNS, DHCP, NAT, VPN och andra nätverkstjänster
 • Implementation av backup-system (fullständig och inkrementell)
 • Säkerhetskopiering av data
 • Övervakning och optimering av informationssäkerhet i nätverk
 • Hjälp vid val av utrustning


Underhåll av kontorsutrustning

Underhåll av kontorsutrustning inkluderar även arbete med utrustning som ansluts till datorer (skrivare, multifunktionsenheter och skannrar). Specialister hjälper till med val av utrustning och anslutning, diagnostik och felsökning. Leverans av förbrukningsmaterial, reservdelar, patroner och toner tillhandahålls.


Data Assistent utför följande typer av tekniskt underhåll av kontorsutrustning så som skrivare, multifunktionsenheter och skannrar:

 • Anslutning och konfiguration
 • Flyttning och anslutning
 • Felsökning


Reparation av datautrustning

Vid underhåll av datorutrustning (stationära datorer, bärbara datorer och multifunktionsenheter) ingår felsökning och reparation. Data assistents specialister utför nödvändiga reparationer på plats, inklusive leverans av nödvändiga komponenter. För att återställa den fulla driften så snabbt som möjligt krävs ett lager av de mest populära reservdelarna och förbrukningsmaterialen.


 • Data Assistent utför följande typer av reparationer av teknisk utrustning:
 • Reparation, leverans och byte av datorns komponenter
 • Reparation, leverans och ersättning av servrars komponenter
 • Delvis reparation eller byte av skrivare, multifunktionsenheter och skannrar


Örnehufvudsgatan 1, Göteborg

telefon 010 200 76 05

Facebook  Instagram

info@dataassistent.se

Dataservice

Datorreparation

Virusborttagning

Återställning av förlorad information

• Försäljning av datorer, både stationära och bärbar

• Utför konfiguration av datorer och nätverk hemma hos kunder

• Erbjuder kompletta datorlösningar

• Arbetar både med *nix och Windows

• Bygger, underhåller och administrerar nätverk

• Erbjuder säkerhetslösningar och backup

• Utför service på datorer och servrar

• Hård- och mjukvarureparationer av stationära- och bärbaradatorer