Återställning
Återställning

Återställning av förlorad information


Vi återställer information från olika typer av hårddiskar och USB-minnen. Vi kan rädda dina filer från en död hårddisk eller om du tog bort dem av misstag. Det gäller också bärbara hårddiskar, SD kort och USB-minnen.


Vi återställer information från hårddiskar med mekaniska fel!

Prislista