Skärmbyte

Skärmbyte Göteborg

Byter skärm på bärbara datorer av alla märken. De olika delarna av skärmen vi kan reparera:

- Bildpanel

- Ramen

- Locket

- Gångjärn


Mer info:

- Bildpanel, antingen mot originaldel eller tredjepartsdel med samma bildkvalité

- Ramen (delen runt bildpanelen)

- Locket (baksidan av skärmen)

- Gångjärn (för att hålla fast skärmen och stänga locket)


Dessa delar kan gå sönder om datorn tappats, blivit pressad av för hårt tryck, eller uppstår naturligt av slitage. Oftast går det att hitta ersättningskomponenter till ett rimligt pris, vilket gör reparationen gynnsam.


Vad är en bildpanel?


En skärm på en bärbar dator består av två delar, en bildpanel och en ram. Bildpanelen monteras i ramen, som är en del av datorchassit, och sitter oftast fast med gångjärn. Panelen är det som brukar betecknas som LCD-panel eller TFT-panel.


När en skärm är sönder och det inte finns någon bild, eller om bara delar av skrämpanelen fungerar, betyder det att hela skärmpanelen måste bytas.


Varför fungerar inte skärmen?


Dagens bildpaneler är ömtåliga och går lätt sönder när dem tappas, utsätts för tryck eller vibrationer. När delar av skärmen är spruckna och bildpanelen är ur funktion är det omöjligt att arbeta, och då krävs ett byte av bildpanelen. Kostnaden på en bildpanel varierar beroende på den bärbara datorns modell, men går oftast att hitta till ett överkomligt pris, som gör det värt att utföra reparationen.


Är det svårt att byta bildpanel på min bärbara dator?


För att byta bildpanel krävs följande steg::

- Plocka isär den bärbara datorn

- Koppla ur bildpanelend kablar för strömförsörjning och bild

- Ta ut bildpanelen ur ramen

- Byta bildpanel

- Skruva ihop datorn


Skärmpanelen fungerar men ramen är sprucken och skärmen sitter löst?


I de flesta fall går det att byta ram och gångjärn.


Prislista